Hulpio lainaa Eero Ylä-Soininmäen kirjettä

Avoin kirje Pohjantähden asiakkaille

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallitus ja johto pyrkivät toteuttamaan suunnitelman, jonka

mukaisesti vakuutuksesi siirrettäisiin Pohjantähden kilpailijalle. Suunnitelma lopettaisi 115 vuotiaan

Pohjantähden toiminnan. Valtausyritystä perustellaan kahdella asialla: a) nykyiset asiakkaat

saisivat taloudellista korvausta omistuksestaan ja b) yhtiön kilpailukyky paranisi.

a) Taloudellinen korvaus: Ilmariselle maksettavan takuupääoman poismaksun,

vakuutusmaksuveron ja pääomaveron jälkeen sulautumiskorvausta jää jäljelle noin puolet

asiakkaiden odottamasta määrästä. b) Kilpailukyky: Pohjantähti on osoittanut olevansa merkittävä

tekijä vakuutuskentässä. Pohjantähti oli pelastamassa Pohjolan itsenäiseksi ja kasvatti Ilmarisen

asiakasmääriä samaan aikaan kun Pohjolalla oli vaikeuksia pitää omista asiakkaistaan kiinni..

Pohjantähti on jatkuvasti nipistänyt markkinaosuutta suuremmilta kilpailijoiltaan ja tehnyt sen

vanhojen asiakkaittensa hyödyksi hyvällä riskinvalinnalla. Vakuutusyhtiöiden

asiakastyytyväisyystutkimuksessa (EPSI 10/2010) Pohjola oli pohjalla ja keskinäiset yhtiöt, kuten

Pohjantähti, parhaita. Kilpailijalle henkilökohtaisella palvelulla ja hyvillä tuotteilla kilpailevan

Pohjantähden katoaminen markkinoilta olisi tietysti helpotus.

Asiaan liittyvissä puheissa on esiintynyt Pohjantähden talous ja tulevaisuus: Jos asiat olisivat

huonosti, OP olisi odottanut hinnan laskua ennen kuin olisi tehnyt ostotarjouksen. Arvioni mukaan

Pohjantähden arvo vain nousee vuosi vuodelta. Lisäksi jos yhtiön vakavaraisuus olisi heikko, kuten

asiantuntemattomat pelottelevat, olisi yhtiön aktuaarin, toimitusjohtajan ja hallituksen pitänyt asiaan

puuttua ja tehdä korjaavat suunnitelmat.

Tässä faktoja Sulautumissuunnitelmasta: Pohjolan vakavaraisuuspääoma on 38 % vastuuvelasta

ja Pohjantähdellä 36 %. Kummankin yhtiön yhdistetty kulusuhde (vahingot ja liikekulut) on n. 92 %.

Pohjantähden tunnusluvut ovat kaikilta osilta hyvällä tasolla ja mahdollistavat kannattavan kasvun.

Tunnusluvut lienevät edelleen parantuneet suunnitelman luvuista muun talouden mukaisesti.

Yhtiöiden voitollisen tuloksen käsittelyssä on merkittäviä eroja: Pohjola maksaa vakuutustoiminnan

voittovaroja osinkoina pankille. Pohjantähti pitää voittovaroilla huolta asiakkaittensa tuotteiden ja

palvelujen edullisesta hinnoittelusta ja hyvästä laadusta. Pohjantähti on myös ollut ”hyvä

kansalainen” kotipaikkakunnallaan, toimien alueen aktiivisena kehittäjänä ja verojen maksajana.

Uusia vakituisia työpaikkoja yhtiö on luonut 15 vuodessa Suomeen n. 200. Asiamiestoiminta

huomioiden määrä on vielä suurempi. Itsenäisenä toimiminen ja menestyksen mukainen kasvu luo

työpaikkoja edelleen lisää.

Pohjantähden vakuutukset ovat kattavimpia alalla ja henkilöstö hoitaa asiakkaittensa asioita

poikkeuksellisen korkealla motivaatiolla ja osaamisella. Näillä vahvuuksilla yhtiö on nostettu

paikallisesta yhtiöstä valtakunnalliseksi vakuuttajaksi. Tätä menestystä eivät ole tehneet Helsingin

herrat vaan huipputyöntekijät ja yhtiöön 115 vuotta uskoneet asiakkaat.

Toimi ja äänestä itsenäisen Pohjantähden tulevaisuuden puolesta!

Eero Ylä-Soininmäki

Päätä sinä itse missä yhtiössä Sinä vakuutat. Jos haluat säilyttää modernin 115

vuotiaan Pohjantähden itsenäisenä, mutta et voi osallistua yhtiökokoukseen 8/12,

voit oheisella valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön puolustamaan kokouksessa

yhtiön itsenäisyyttä. Leikkaa valtakirja irti tästä ja ole mukana tekemässä

historiallista päätöstä. Halutessasi voit valtuuttaa myös Eero Ylä-Soininmäen

edustajaksesi yhtiökokoukseen. Siinä tapauksessa lähetä täyttämäsi ja

allekirjoittamasi valtakirja 29/11 mennessä osoitteeseen:

Eero Ylä-Soininmäki,

Aurinkotuulenkatu 5 A 8,

00990 Helsinki

________________________________________________________________

Valtakirja

Valtuutan/valtuutamme alla olevan henkilön tai hänen määräämänsä edustamaan

minua/ meitä/ yritystämme Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön asiakkaana ja

osakkaana ja käyttämään Pohjantähden osakkaan puhevaltaamme kaikin tavoin

Pohjantähden itsenäisyyden säilyttämiseksi. Valtuutus on voimassa 2011 vuoden

loppuun saakka.

Valtuutus käsittää muun muassa edustamisen Pohjantähden sulautumista

käsittelevässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuonna 2010 ja tämän jälkeen

mahdollisesti pidettävissä ylimääräisissä tai varsinaisissa yhtiökokouksissa vuoden

2011 loppuun asti.

Valtuutettu _____________________________

_____________________________ ____ . ____ 2010

Paikka Päiväys

_____________________________ ____________________

Valtuuttajan allekirjoitus hetu / Ly –tunnus

_____________________________ ____________________

Valtuuttajan allekirjoitus hetu / Ly –tunnus

Jätä kommentti

css.php